Corporate Social Responsibility niet als hype, maar als standaard

Volgens een onderzoek van MVO Nederland zal het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met CSR de komende jaren alleen maar toenemen. De wereld verandert en bedrijven willen en moeten daar in mee. Producten moeten duurzamer en groener geproduceerd worden, werknemers moeten onder goede, gezonde omstandigheden kunnen werken en van bedrijven wordt gevraagd dat ze zich bewuster zijn van de invloed die ze hebben op hun omgeving.

Hoewel er dus de nodige sociale druk is, wordt CSR zeker niet alleen maar gemotiveerd door druk van buitenaf. Wanneer CSR goed wordt toegepast, kan je dat namelijk meer opleveren dan je denkt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen goed voor de samenleving als geheel, maar ook voor het bedrijf zelf en haar werknemers. Het is een cultuurverandering die doorwerkt in alles wat het bedrijf doet en dat merken klanten ook. Een bedrijf dat op een positieve manier bezig is met verantwoord ondernemen, wordt ook positiever beoordeeld door klanten.

“Als een bedrijf op een duurzame manier te werk gaat, zijn klanten veel loyaler aan een merk”

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat consumenten en bedrijven steeds meer kijken naar hoe een bedrijf verantwoord onderneemt. Als een bedrijf op een duurzame manier te werk gaat, zijn klanten veel loyaler aan een merk dan wanneer een bedrijf zich niet met CSR bezighoudt. Het is bewezen dat zelfs als een product minder uniek is of er een keer een fout gemaakt wordt, klanten verbonden blijven aan een merk dat bekent staat om CSR. Klanten van Ricoh Business Center kopen bijvoorbeeld eerder een nieuwe printer als ze weten dat het oude apparaat een tweede leven krijgt bij een ander organisatie die daar behoefte aan heeft.

Niet alleen de betrokkenheid van klanten wordt vergroot met CSR, maar wij merken bij Ricoh Business Center ook dat de betrokkenheid van werknemers wordt vergroot. Wanneer medewerkers zien dat het bedrijf zich inzet voor de goede zaak en van de wereld een betere plek probeert te maken, zetten ze zich meer in voor het bedrijf en voelen ze zich meer betrokken. Daarom is het belangrijk om werknemers vanaf het begin te betrekken bij de omschakeling naar verantwoord ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door bedrijfsevenementen te organiseren die bijdragen aan een goed doel of werknemers te laten meedenken over hoe processen, producten en de algehele bedrijfsvoering duurzamer gemaakt kan worden.

Greenwashing
Investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen is goed voor alle facetten van de bedrijfsvoering, mits er op een oprechte en duurzame manier in geïnvesteerd wordt. Veel bedrijven proberen zich er makkelijk van af te maken door zichzelf wel een duurzaamheidslabel aan te meten zonder daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Op korte termijn kan dit voordelen en zelfs winst op leveren, maar keer op keer blijkt dat klanten hier uiteindelijk doorheen prikken.

Wanneer een bedrijf zich groener voordoet dan het eigenlijk is, wordt dit greenwashing genoemd. Alle voordelen die behaald kunnen worden, zoals loyaliteit van klanten en betrokkenheid van medewerkers, wordt hiermee teniet gedaan. Sterker nog: het heeft een onomkeerbaar negatief effect op de lange termijn en kan het imago voorgoed beschadigen.

“Uiteindelijk gaat het niet meer gaan om of bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar op welke manier ze de maatschappij willen verbeteren”

Maatschappelijk verbeterend ondernemen
Gelukkig hebben de meeste bedrijven inmiddels wel door dat je op een duurzame manier moet investeren in CSR. De trend ontwikkelt zich steeds verder en bij Ricoh Business Center zien we hoe dit tot bijzondere samenwerkingen leidt tussen het MKB, leveranciers, klanten en maatschappelijke organisaties.

De eerste stappen zijn gezet en het MVO verwacht dat er de komende jaar een grote inhaalslag zal plaatsvinden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uiteindelijk gaat het niet meer gaan om of bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar op welke manier ze de maatschappij willen verbeteren.

Drie tips om binnen met CSR:
1. Begin niet te groot, kleine stappen kunnen al veel invloed hebben. Kijk bijvoorbeeld naar het bijdragen aan een goed doel met het volgende personeelsuitje, verander de printerinstellingen op de computers en bestel voortaan alleen nog gerecycled papier.
2. Zet doelstellingen. Zonder stok achter de deur nemen mensen hun verantwoordelijkheid niet en dat is nu net de bedoeling met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zorg dat het bedrijf ergens naartoe werkt en betrek medewerkers daarbij.
3. Stel sleutelpersonen aan die specifieke verantwoordelijkheden krijgen in het verduurzamingsproject. Dit zorgt niet alleen voor meer betrokkenheid, maar ook voor een hogere slagingskans van het project.

Bronnen & Verdieping:
Het belang van communicatie over Corporate Social Responsiblity – Heuvel Marketing
Succes op de sofa:Relatiemanagement op basis van de persoonlijkheid van de klant – Prof. Dr. José M.M. Bloemer
Doing Better at Doing Good: When, Why, and How Consumers Respond to Corporate Social Initiatives – C.B. Bhattacharya, Sankar Sen